fbpx
Ekologiskt

Ordet ”ekologiskt” betyder mer för oss än enbart vårt arbete för att alla våra produkter ska vara ekologiskt odlade. Det är ett tankesätt där vi i varje led arbetar med att ta hänsyn till klimat, djur, människor och natur.

Vårt ekologiska sortiment

Idag är allt vi odlar i våra växthus på Färingsö helt ekologiskt, både sallater och örter. Du hittar även ekologisk Finpotatis och Ekologisk Kok- och Mospotatis i vårt sortiment.

Våra egna ekologiska odlingar

I våra växthus på Thorslunda Gård odlar vi själva vår sallat och örter. När det ska odlas ekologiskt gäller det att planera och vara noggrann för att växterna ska må bra och växa som bäst. Inga bekämpningsmedel används, varken för skadedjur eller ogräs. Istället blir det mer arbete för hand för att hålla förutsättningarna för en bra odling goda. För vår näring använder oss av recirkulering. Detta innebär att näringen vi använder kontrolleras efter det att den passerat våra växter. Vi tillsätter då endast det som växterna tagit upp och minskar på så sätt mängden näring vi använder.

För att hålla det helt ekologiskt är den jord våra örter och sallater växer i endast gödslad med naturgödsel. Så när du tar hem din kruka kan du äta din sallat och dina örter direkt. Det kan du även göra med våra konventionellt odlade produkter. Det har att göra med att vi inte göder ovanifrån utan underifrån och då kommer näringen endast i kontakt med rötterna och inte bladmassan.

Våra märkningar

Även om ekologiska produkter är en kvalitet i sig, så samarbetar vi med Svensk Sigill, KRAV och SMAK för att kvalitetssäkra alla våra produkter.

logoSvSigillkrav_markelogoSmak

Svensk Sigill: Svensk Sigill är en kvalitetsmärkning som garanterar att råvarorna är producerade på svenska gårdar som lever upp till höga krav på livsmedelssäkerhet, kvalitet och miljöhänsyn.

KRAV: KRAV kontrollerar vår ekologiska produktion i alla led, såväl produktion som distribution, till dess att märket sätts på förpackningen.

SMAK: Svegros potatispackerier är certifierade enligt SMAK:s riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete.

Att använda energin effektivt

Med en odling som pågår året om är det viktigt att tänka energisparande. Vi gör detta genom att ständigt utveckla och uppgradera bland annat våra växthus. År 2014 bytte vi ut våra kompressorer till nyare och mer energieffektiva modeller. Vi arbetar även med att kunna byta ut våra lampor till mer energisnåla modeller, samt med att byta ut äldre växthusvävar till energivävar. Med tanke på våra stora växthus så gör varje liten förändring stor skillnad.

Men trots det förbrukar vi ju fortfarande en hel del energi. Därför har vi valt en elleverantör där vi vet att all vår el är miljömärkt och kommer från förnyelsebara energikällor. Vi kör även på biobränsle för att minska våra utsläpp så mycket som möjligt.

Mycket ört och lite material

På alla sätt som det är möjligt optimerar vi förpackningen av våra produkter. Både för enskilda produkter och för de kollin de levereras i. På så sätt får vi ner både mängden plast och wellpapp som förbrukas per kruka. Genom att minska krukans diameter och odla i en 7cm stor kruka istället för 8 cm, förbrukar vi både mindre plast och torv.