fbpx
Vår värdegrundVår värdegrundVår värdegrundVår värdegrundVår värdegrundVår värdegrundVår värdegrund

Mission

Vi ska varje dag erbjuda konsumenterna goda och hälsosamma produkter kryddade med inspiration och kunskap.

Vision

Alla ska ha möjlighet att njuta av ärlig mat & dryck från växtriket med smaker som ligger i tiden.

Affärsidé

Vi skall erbjuda ett värdeskapande sortiment som gör oss ledande i tillväxtmarknader och överträffar konsumentens förväntan.

Förutsättningar för vår verksamhet

Vi fattar beslut om inköp och produktion långt innan kunderna har bestämt sig för vad och hur mycket de vill köpa eftersom efterfrågan på våra produkter varierar stort över året.

Vi arbetar med levande växter med lång produktionstid och korta ledtider mellan kundens order till leveransen i butiken. Det gör att vår vardag är utmanande att planera och varje dag har inslag av oförutsägbara möjligheter.

Vi utvecklar vårt sortiment i takt med förändringar i mattrender och utgår från konsumentens önskemål.

Vi skapar konkurrenskraft genom ett kundorienterat förhållningssätt.

Att växa och utvecklas med värdegrunden

Värdegrunden är vår gemensamma bild över vad vi vill tillföra till vår omvärld, hur vi vill att kunder och konsumenter ska uppfatta Svegro och hur vi som medarbetare ska vara mot varandra.

Det är enkelt uttryckt vår företagskultur.

Värdegrunden ska ge oss vägledning om hur vi bör agera för att Svegros värderingar ska leda till en fungerande vardag. När vi lever efter vår värdegrund, ger den oss en känsla av trygghet, bekräftelse, självförtroende, tillfredsställelse, glädje och stolthet.

I förlängningen ska allt detta bidra till konkreta resultat – kundnytta, lönsamhet och tillväxt.

Vad vi tror på

För att vi ska kunna hantera förutsättningarna för vår verksamhet, kunna möta de utmaningar och ta hand om möjligheterna det ger, så är det viktigt att vi tror på:

Att en engagerad kund som känner matglädje är en bra kund för Svegro.

Vår egen och kollegornas inneboende förmåga att ständigt utveckla oss själva och företaget.

Allas lika värde och att alla förtjänar att mötas med respekt.

Våra värdeord

Våra värdeord är något vi bär med oss och tar vara på i allt vi gör på Svegro. De hjälper oss att agera som ledare och medarbetare där vi är idag och på resan mot våra mål.

Matglädje – inspirerar kollegor, kunder, leverantörer och konsumenter till att skapa intresse för mat och matupplevelser.

Mod – vi vågar ifrågasätta och förändra vår verksamhet för att stärka våra kunder, leverantörer, kollegor och oss själva.

Handlingskraft – vi fattar nödvändiga beslut och levererar enligt våra löften och uppsatta mål.

Kompetens – vi utvecklar vår kunskap och vårt arbetssätt så att det ständigt gör oss bättre.

Äkthet – vi står för vad vi gör, följer regelverk och bestämda rutiner, är sanningsenliga, håller vad vi lovar och menar vad vi säger.

Svegro_Faktan_litten
Svegro odlar god företagskultur