Svegro fortsätter sin positiva utveckling, tar nya steg in i framtiden och välkomnar Jerker Norström som ny VD

2016-05-16

pksw4sm8yn0bocqbwon2

Med familjeägandet i ryggen och med värdeorden matglädje, mod, handlingskraft, kompetens och äkthet som ledstjärnor vill vi välkomna Jerker Norström som ny VD i Svegro.

Jerker har gjort en framgångsrik karriär inom dagligvarusektorn. Han har erfarenhet från ICA, där han under flertalet år hade ledande positioner inom logistik, inköp och merchandising samt från den familjeägdaföretagsgruppen Di Luca där han varit VD för Diné Foods och sedan 2011 för Di Luca & Di Luca. Jerker tillträder som VD i Svegro AB per den 1 september.

Per Norman har varit VD i Svegro sedan 1997 kommer därmed att lämna VD-posten och istället tillträda som styrelseordförande.

”Efter snart 20 år som VD avgår jag. Mitt personliga mål har varit att efter 55 års ålder kunna arbeta som ordförande i bolaget.Jag välkomnar Jerker som person och med den erfarenhet han har. Det skall bli spännande att arbetat tillsammans” säger Per.

Ägarna och styrelsen har som målsättning lönsam tillväxt för Svegro.Produktionen av örter och sallat har, helt enligt marknadens utveckling, framgångsrikt konverterats till ekologisk odling och ett antal investeringar har genomförts. Kostnadsbilden för potatisaffären håller på att förbättras genom att packningen koncentreras till Skänninge. Grossistföretaget GotlandSpecialisten – som inte tillhört kärnaffären – har avyttrats. Samtidigt har konsumentintresset för gröna produkter ökat påtagligt vilket öppnar för nya affärsmöjligheter.

Utöver de fina produkterna är företagskulturen och alla anställda en stor tillgång för Svegro.

Svegro har goda förutsättningar inför framtiden och välkomnar Jerker Norström.

”Jag ser verkligen fram emot att få bli en del av Svegro och få fortsätta driva företaget mot framtiden, och tillsammans ska vi skapa ett konkurrenskraftigt varumärke. Marknaden pekar åt vårt håll. Vegetariskt och kravodlat ligger helt i linje med den framtida konsumentens önskemål” säger Jerker Norström.

Thorslunda den 12 maj 2016

Bengt Brodin

Styrelseordförande i Svegro AB

Vid vidare frågor, vänligen kontakta:

Bengt Brodin, mail bengt@brodinkonsult.se
Per Norman, mail per.norman@svegro.se