Örttävling | Tävlingsvillkor

Genom att delta i denna tävling förbinder sig varje tävlande att följa de regler och villkor som anges här. För att vara med och tävla måste du registrera dina personuppgifter. Det är inte nödvändigt att köpa eller beställa något för att delta i tävlingen. Du får lämna in flera bidrag men kan bara vinna ett av priserna. Svegro AB ansvarar inte för avbrutet tävlingsförfarande, att tävlingsbidrag försvunnit, skadats eller blivit för sent levererade eller för tekniska fel.

Tävlingen pågår till och med 31 mars 2018. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Svegro AB. Anette Wallner, Helena Olin och Peter Henriksson. Juryn bedömer rätta svar och inspirationsnivå i motivationen. Juryns beslut kan ej överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Ytterligare kostnader i samband med vinsten ersätts inte av Svegro AB.

Vinnarna meddelas per mail senast den 30 april 2018. Tävlingsbidrag måste ha inkommit inom den tidsgräns som satts av Svegro

Personlig information om tävlingsdeltagare kommer att användas till att administrera anmälningar, att informera vinnarna om vinsterna och för distribution av vinster. Personlig information kommer endast att användas till marknadsföring om deltagaren har samtyckt till sådant bruk vid anmälningen eller vid senare tillfälle.

Priser kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter. Om det mot all förmodan skulle visa sig att vinsten inte är tillgänglig, har Svegro rätt att ersätta vinsten med ett alternativ som de anser ha motsvarande värde.

Deltagarna accepterar att om de vinner så har Svegro rätt att, utan ytterligare betalning eller tillstånd, använda deltagarnas ålder och namn på webbplatsen/i publikationer, för att tillkännage vinnarna av denna tävling samt för marknadsföringsändamål som har samband med tävlingen.

Svegro förbehåller sig rätten att justera tävlingsupplägget under tävlingens gång.