fbpx
Fakta om företaget

Fakta om företaget

Svegro är ett svenskt familjeägt bolag med huvudkontor på Färingsö utanför Stockholm. Bolaget grundades 1960 och fokus på hållbarhet och innovation har skapat långsiktig framgång.

Svegros vision är att skapa svenska gröna smaker i världsklass och detta uppfylls genom en hållbarhetsfokuserad fossilfri och innovativ växthusproduktion av färska örter och sallat, samt utveckling och förädling av svenska gröna smaker.

Vår ledningsgrupp

Tillsammans ser vi att Svegro växer och utvecklas.

Oscar Rosdahl, VD

Oscar Rosdahl, VD

Oscar Rosdahl tillträdde som VD i augusti 2019 och kom närmast från Arla och uppdraget som kategoridirektör med resultat- och innovationsansvar för ost, smör och matlagningsprodukter. Oscar ingick i den svenska ledningsgruppen för Arla. Dessförinnan var Oscar försäljningsdirektör på Arla. Oscar har tidigare varit ansvarig för delar av Procter & Gambles nordiska försäljningsorganisation.


Olle Johansson, Business controller

Olle Johansson, Business controller

Business Controlling leds av Olle Johansson, lantmästare och ekonom. Olle var tidigare VD för Svegros Gotlandsverksamhet och tillträdde i ledningsgruppen under 2019.

Karin Fredlund Fröjd, Innovations- & Marknadschef

Karin Fredlund Fröjd, Innovations- & Marknadschef

Innovation & Marknad leds av Karin Fredlund Fröjd som tillträdde i september 2019. Karin kommer närmast från rollen som Senior Commercial Innovation Manager på Arla Foods AB. Karin har lång erfarenhet av marknadsföring av olika kategorier, såväl Business to Consumer som B2B, bl.a. under 12 år på Arla. Karin har dessförinnan haft ansvarsbefattningar på Däckia-kedjan, Cederroth och Unilever.

Kristin Orrestig, Varuförsäljningschef

Kristin Orrestig,
Varuförsäljningschef

Varuförsörjning leds sedan 2015 av Kristin Orrestig. Kristin har 9 års erfarenhet från varuförsörjning hos Coca Cola, bl.a. som produktionschef. Kristin kom till Svegro 2013 som produktionschef och efter en framgångsrik insats tillträdde hon rollen som varuförsörjningschef i ledningsgruppen.

Caroline Wetterstrand, Försäljningschef

Försäljning leds av Caroline Wetterstrand som tillträdde i december 2019. Caroline kommer från Arla Foods AB och senast i rollen som Senior Key Account Manager för färskvaror och ost sedan fem år. Caroline har också 8 års erfarenhet från försäljning på Procter & Gamble.

Olle Johansson, Business controller

Olle Johansson, Business controller

Business Controlling leds av Olle Johansson, lantmästare och ekonom. Olle var tidigare VD för Svegros Gotlandsverksamhet och tillträdde i ledningsgruppen under 2019.Karin Fredlund Fröjd, Innovations- & Marknadschef

Karin Fredlund Fröjd, Innovations- & Marknadschef

Innovation & Marknad leds av Karin Fredlund Fröjd som tillträdde i september 2019. Karin kommer närmast från rollen som Senior Commercial Innovation Manager på Arla Foods AB. Karin har lång erfarenhet av marknadsföring av olika kategorier, såväl Business to Consumer som B2B, bl.a. under 12 år på Arla. Karin har dessförinnan haft ansvarsbefattningar på Däckia-kedjan, Cederroth och Unilever.Kristin Orrestig, Varuförsäljningschef

Kristin Orrestig, Varuförsäljningschef

Varuförsörjning leds sedan 2015 av Kristin Orrestig. Kristin har 7 års erfarenhet från varuförsörjning hos Coca Cola, bl.a. som produktionschef. Kristin kom till Svegro 2013 som produktionschef och efter en framgångsrik insats tillträdde hon rollen som varuförsörjningschef i ledningsgruppen.Caroline Wetterstrand, Försäljningschef

Caroline Wetterstrand, Försäljningschef

Försäljning leds av Caroline Wetterstrand som tillträdde i december 2019. Caroline kommer från Arla Foods AB och senast i rollen som Senior Key Account Manager för färskvaror och ost sedan fem år. Caroline har också 8 års erfarenhet från försäljning på Procter & Gamble.

Styrelse

Från vänster till höger: Otto Drakenberg, Jan Lundahl, Per Norman, Richard Törnblom.

Svegros styrelse

Otto Drakenberg är styrelseordförande sedan juni 2019. Otto var interim VD i bolaget under januari-augusti 2019. Vid sidan om ordförandeskapet för Svegro är Otto styrelseordförande i Spendrups Bryggeri AB, koncernchef för börsnoterade Moment Group men har även engagemang i andra bolag. Otto har tidigare haft ett flertal ledande befattningar i svenskt näringsliv, bl.a. som koncernchef på norska Vin & Sprit och som VD för Carlsberg Sverige.

Jan Lundahl är styrelseledamot sedan 2017. Jan har tidigare under 30 år varit verksam inom venture capital och private equity-branschen där senaste operativa befattning var Senior Partner i CapMan med ansvar för Life Science-investeringar. Jan är tillika ordförande i Zelmerlöw & Björkman Foundation och engagerad i familjebolaget Mateus.

Per Norman har levt med företaget hela sitt liv och började sin anställning 1985 efter att ha läst ekonomi på universitetet. Per var VD I Svegro AB från 1997 till 2016, då en extern VD anställdes. Per har sedan dess varit arbetande styrelseledamot i Svegro AB och är VD/ordförande i Moroten Invest AB.

Richard Törnblom är styrelseledamot sedan 2019. Vi sidan av ledamotskapet i Svegro är Richard VD i BluePearl AB där han är rådgivare åt flera bolag. Bland övriga uppdrag återfinns styrelseuppdrag i Visit Sweden AB och Premium Coffee AB samt ledamotskap i valberedningen till Pricer AB.