Fakta om företaget

Fakta om företaget

Svegro är ett svenskt familjeägt bolag med huvudkontor på Färingsö utanför Stockholm. Bolaget grundades 1960 och fokus på hållbarhet och innovation har skapat långsiktig framgång.

Svegros vision är att skapa svenska gröna smaker i världsklass och detta uppfylls genom en hållbarhetsfokuserad fossilfri och innovativ växthusproduktion av färska örter och sallat, samt utveckling och förädling av svenska gröna smaker.

Vår ledningsgrupp

Tillsammans ser vi att Svegro växer och utvecklas.

Oscar Rosdahl, VD

Oscar Rosdahl, VD

Oscar Rosdahl tillträdde som VD i augusti 2019 och kom närmast från Arla och uppdraget som kategoridirektör med resultat- och innovationsansvar för ost, smör och matlagningsprodukter. Oscar ingick i den svenska ledningsgruppen för Arla. Dessförinnan var Oscar försäljningsdirektör på Arla. Oscar har tidigare varit ansvarig för delar av Procter & Gambles nordiska försäljningsorganisation.


Olle Johansson, Business controller

Olle Johansson, Business controller

Business Controlling leds av Olle Johansson, lantmästare och ekonom. Olle var tidigare VD för Svegros Gotlandsverksamhet och tillträdde i ledningsgruppen under 2019.

Lena Larsson, Innovations- och marknadschef, Svegro AB

Lena Larsson, Innovations- & Marknadschef

Innovation & Marknad leds av Lena Larsson. Lena har en mångårig erfarenhet kring marknadsföring, försäljning och affärsutveckling i ledande befattningar. Lena har varit ansvarig för lanseringar inom många olika kategorier på den svenska marknaden. Uppdragsgivare har bland annat varit Lantmännen, Orkla Foods, Svenskt Butikskött och för The Whole Company byggde hon upp ett svenskt säljbolag.

Kristin Orrestig, Varuförsäljningschef

Kristin Orrestig,
Varuförsäljningschef

Varuförsörjning leds sedan 2015 av Kristin Orrestig. Kristin har 9 års erfarenhet från varuförsörjning hos Coca Cola, bl.a. som produktionschef. Kristin kom till Svegro 2013 som produktionschef och efter en framgångsrik insats tillträdde hon rollen som varuförsörjningschef i ledningsgruppen.

Caroline Wetterstrand, Försäljningschef

Försäljning leds av Caroline Wetterstrand som tillträdde i december 2019. Caroline kommer från Arla Foods AB och senast i rollen som Senior Key Account Manager för färskvaror och ost sedan fem år. Caroline har också 8 års erfarenhet från försäljning på Procter & Gamble.

Olle Johansson, Business controller

Olle Johansson, Business controller

Business Controlling leds av Olle Johansson, lantmästare och ekonom. Olle var tidigare VD för Svegros Gotlandsverksamhet och tillträdde i ledningsgruppen under 2019.Lena Larsson, Innovations- och marknadschef, Svegro AB

Lena Larsson, Innovations- & Marknadschef

Innovation & Marknad leds av Lena Larsson. Lena har en mångårig erfarenhet kring marknadsföring, försäljning och affärsutveckling i ledande befattningar. Lena har varit ansvarig för lanseringar inom många olika kategorier på den svenska marknaden. Uppdragsgivare har bland annat varit Lantmännen, Orkla Foods, Svenskt Butikskött och för The Whole Company byggde hon upp ett svenskt säljbolag.Kristin Orrestig, Varuförsäljningschef

Kristin Orrestig, Varuförsäljningschef

Varuförsörjning leds sedan 2015 av Kristin Orrestig. Kristin har 7 års erfarenhet från varuförsörjning hos Coca Cola, bl.a. som produktionschef. Kristin kom till Svegro 2013 som produktionschef och efter en framgångsrik insats tillträdde hon rollen som varuförsörjningschef i ledningsgruppen.Caroline Wetterstrand, Försäljningschef

Caroline Wetterstrand, Försäljningschef

Försäljning leds av Caroline Wetterstrand som tillträdde i december 2019. Caroline kommer från Arla Foods AB och senast i rollen som Senior Key Account Manager för färskvaror och ost sedan fem år. Caroline har också 8 års erfarenhet från försäljning på Procter & Gamble.

Styrelse

Från vänster till höger: Otto Drakenberg, Jan Lundahl, Per Norman, Richard Törnblom.

Svegros styrelse

Otto Drakenberg är styrelseordförande sedan juni 2019. Otto var interim VD i bolaget under januari-augusti 2019. Otto är även koncernchef och tf. VD för livsmedelsföretaget Scandi Standard, styrelseordförande i Spendrups Bryggeri och Svenska Fäktförbundet. Otto har tidigare haft ett flertal ledande befattningar i nordiskt näringsliv, bl.a. som koncernchef på norska Vin & Sprit, VD för Carlsberg Sverige samt VD för den börsnoterade evenemangskoncernen Moment Group

Jan Lundahl är styrelseledamot sedan 2017. Jan har tidigare under 30 år varit verksam inom venture capital och private equity-branschen där senaste operativa befattning var Senior Partner i CapMan med ansvar för Life Science-investeringar. Jan är tillika ordförande i Zelmerlöw & Björkman Foundation och engagerad i familjebolaget Mateus.

Per Norman har levt med företaget hela sitt liv och började sin anställning 1985 efter att ha läst ekonomi på universitetet. Per var VD I Svegro AB från 1997 till 2016, då en extern VD anställdes. Per har sedan dess varit arbetande styrelseledamot i Svegro AB och är VD/ordförande i Moroten Invest AB.

Richard Törnblom är styrelseledamot sedan 2019.Vid sidan av ledamotskapet i Svegro är Richard VD i BluePearl AB samt fungerar som rådgivare och investerare i flera andra bolag. Bland övriga styrelseuppdrag återfinns Visit Sweden AB, Premium Coffee AB samt designbyrån BVD International AB.