fbpx
Fakta om företaget

Fakta om företaget

Svegro är ett svenskt familjeägt bolag med växthus och huvudkontor på Färingsö utanför Stockholm. Bolaget grundades 1960 och fokus på hållbarhet och innovation har skapat långsiktig framgång.

Svegros vision är att skapa svenska gröna smaker i världsklass och detta uppfylls genom en hållbarhetsfokuserad fossilfri och innovativ växthusproduktion av färska örter och sallat, samt utveckling och förädling av svenska gröna smaker.

Vår ledningsgrupp

Tillsammans ser vi att Svegro växer och utvecklas.


Kristin Orrestig, Svegro AB

Kristin Orrestig, VD

Kristin tillträdde 2023 som VD för Svegro AB. Dessförinnan var Kristin COO och har sedan 2015 jobbat på Svegro med varuförsörjning och hållbarhetsarbete. Kristin har 9 års erfarenhet från varuförsörjning hos Coca Cola, bl.a. som produktionschef. Kristin kom till Svegro 2013 som produktionschef och efter en framgångsrik insats tillträdde hon rollen som COO i ledningsgruppen.


Anton Karlsson, Ekonomichef, Svegro AB

Anton Karlsson, Ekonomichef

Ekonomi leds av Anton Karlsson sedan februari 2023. Anton kom senast från en roll som Director Business Control på Swedish Match. Dessförinnan var Anton Business Controller på Aimo Park.

Caroline Wetterstrand, Försäljnings- & Marknadschef

Försäljning och marknad leds av Caroline Wetterstrand som tillträdde i december 2019. Caroline var dessförinnan Senior Key Account Manager på Arla Foods AB, under 5 år, med ansvar för färskvaror och ost. Caroline har också 8 års erfarenhet av från försäljning på Procter & Gamble.

Lisa Lindström, Svegro AB

Lisa Lindström, Varuförsörjningschef

Lisa tillträdde som varuförsörjningschef 2023. Lisa har arbetat på Svegro sedan 2012 och har under sin tid på Svegro arbetat mycket med logistik och kvalitetsfrågor. Sedan 2017 har hon haft rollen som odlingschef med ansvar för Svegros odlingsprocesser. Innan Svegro arbetade hon under 5 år på Alfa Lavals Distributionscenter med logistik och inköpsprocesser, senast i rollen som Unit Manager för inköpsavdelningen med ansvar för båda lokala och globala processer inom logistik och inköp.

Kristin Orrestig, VD Svegro AB

Kristin Orrestig, VD

Kristin tillträdde 2023 som VD för Svegro AB. Dessförinnan var Kristin COO och har sedan 2015 jobbat på Svegro med varuförsörjning och hållbarhetsarbete. Kristin har 9 års erfarenhet från varuförsörjning hos Coca Cola, bl.a. som produktionschef. Kristin kom till Svegro 2013 som produktionschef och efter en framgångsrik insats tillträdde hon rollen som COO i ledningsgruppen.Anton Karlsson Ekonomichef Svegro AB

Anton Karlsson, Ekonomichef

Ekonomi leds av Anton Karlsson sedan februari 2023. Anton kom senast från en roll som Director Business Control på Swedish Match. Dessförinnan var Anton Business Controller på Aimo Park.Caroline Wetterstrand, Försäljningschef

Caroline Wetterstrand, Försäljningschef

Försäljning och marknad leds av Caroline Wetterstrand som tillträdde i december 2019. Caroline var dessförinnan Senior Key Account Manager på Arla Foods AB, under 5 år, med ansvar för färskvaror och ost. Caroline har också 8 års erfarenhet av från försäljning på Procter & Gamble.Lisa Lindström, Svegro AB

Lisa Lindström, Varuförsörjningschef

Lisa tillträdde som varuförsörjningschef 2023. Lisa har arbetat på Svegro sedan 2012 och har under sin tid på Svegro arbetat mycket med logistik och kvalitetsfrågor. Sedan 2017 har hon haft rollen som odlingschef med ansvar för Svegros odlingsprocesser. Innan Svegro arbetade hon under 5 år på Alfa Lavals Distributionscenter med logistik och inköpsprocesser, senast i rollen som Unit Manager för inköpsavdelningen med ansvar för båda lokala och globala processer inom logistik och inköp.

Styrelse

Från vänster till höger: Otto Drakenberg, Jan Lundahl, Per Norman, Richard Törnblom.

Svegros styrelse

Otto Drakenberg är styrelseordförande sedan juni 2019. Otto var interim VD i bolaget under januari-augusti 2019. Otto är även styrelseordförande i Spendrups Bryggeri och Svenska Fäktförbundet. Otto har tidigare haft ett flertal ledande befattningar i nordiskt näringsliv, bl.a. som koncernchef på livsmedelsföretaget Scandi Standard och på norska Vin & Sprit, VD för Carlsberg Sverige samt VD för den börsnoterade evenemangskoncernen Moment Group.

Jan Lundahl är styrelseledamot sedan 2017. Jan har tidigare under 30 år varit verksam inom venture capital och private equity-branschen där senaste operativa befattning var Senior Partner i CapMan med ansvar för Life Science-investeringar. Jan är tillika ordförande i Zelmerlöw & Björkman Foundation och engagerad i familjebolaget Mateus.

Per Norman har levt med företaget hela sitt liv och började sin anställning 1985 efter att ha läst ekonomi på universitetet. Per var VD för Svegro AB från 1997 till 2016, då en extern VD anställdes. Per har sedan dess varit arbetande styrelseledamot i Svegro AB och är VD/ordförande i Moroten Invest AB.

Richard Törnblom är styrelseledamot sedan 2019. Vid sidan av ledamotskapet i Svegro är Richard VD i BluePearl AB samt fungerar som rådgivare och investerare i flera andra bolag. Bland övriga styrelseuppdrag återfinns Visit Sweden AB, Premium Coffee AB samt designbyrån BVD International AB.