fbpx
Hållbar odling

Svegros hållbarhetsarbete

Vi har sedan bolaget grundades varit noga med att hushålla med våra resurser, vare sig det rör sig om vatten, energi, insatsvaror eller förpackningar. Att producera och distribuera hälsosamma och naturliga produkter på ett skonsamt sätt för våra anställda, konsumenter och miljön är en självklarhet för oss på Svegro.

Svegros hållbarhetsarbete är uppdelat i tre strategiskt viktiga områden:

  • Odling och produktion
  • Produkter
  • Socialt ansvar
Svegro - Hållbar odling

Odling och produktion

Effektiv och ekologisk odling med fossilfri energi.

Svegro odlar ekologiskt enligt KRAV:s regler för att vi bryr oss om vår omvärld och vår miljö. Att odla ekologiskt innebär bland annat att inga bekämpningsmedel eller konstgödsel används och att plantorna får växa så naturligt som möjligt. Vår växthusproduktion använder solljusets energi fullt ut och när vi behöver tillföra energi gör vi detta helt fossilfritt. Vi använder oss endast av grön el och vår uppvärmning består av biobaserade bränslen. Vi mäter vår totala energiförbrukning med målet att kontinuerligt minska mängden energi vi använder. Under de senaste tre åren har energiåtgången sänkts med ca 20%.

Att odla är fantastiskt kul, och svårt. Att odla ekologiskt utan bekämpningsmedel och konstgödsel gör utmaningen än större och den största utmaningen är att begränsa så kallat ”svinn”, dvs produkter som inte håller våra högt uppställda kvalitetsmått eller som av annan anledning tyvärr inte kan gå till försäljning. Vi provar hela tiden nya tekniker, verktyg och material för att minimera svinnet och har lyckats halvera vårt svinn de tre senaste åren.

Svegro genomför kontinuerligt omfattande investeringar och kompetensutveckling för att utveckla så effektiv och hållbar produktion som möjligt. Bland annat investerar vi löpande i modernare, mer energieffektiv belysning samt har sedan flera år tillbaka ersatt all kylmedium till modernare sorter med lägre klimatpåverkan. Produktionen uppfyller även IP Svenskt Sigill, ett kvalitetsmärke som garanterar att råvarorna är producerade på svenska gårdar som lever upp till höga krav på livsmedelssäkerhet, kvalitet och miljöhänsyn.Krav-märkning
Svenskt sigill märkning

Odling och produktion

Svensk produktion nära staden med lokala fördelar.

Svegros växthusproduktion är belägen på Färingsö utanför Stockholm vilket innebär möjlighet till effektiva transporter och hållbar vattenförsörjning med eget vattenintag direkt från Mälaren. Vi har ett slutet cirkulärt vatten- och näringsflöde som minimerar vattenförbrukningen och undviker utsläpp av näringsämnen i naturen och grundvattnet. Användningen av vatten från Mälaren istället för kommunalt dricksvatten gör att vi undviker att bidra till behovet av kemikalieförbrukning i stadens vattenreningsanläggningar.

Våra produkter säljs på den svenska marknaden och för att minimera vår klimatpåverkan från transporter arbetar vi för att nå fossilfria inrikestransporter till 2025. Svegro har som ett steg i detta skrivit under Transportinitiativet samt även i Fossilfritt Sveriges Transportutmatning. http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/transportutmaningen/


Produkt

Svegros produkter odlas och förädlas i Sverige, alla våra örter och sallater är ekologiska. Vi utvecklar ständigt våra produkter och förpackningar för att minimera vårt miljöavtryck i hela varuflödeskedjan, vilket innebär minimal miljöpåverkan från förpackning, svinn och transport samt maximal försäljning ur butik.

Hållbara förpackningar

Att minska vår påverkan på miljön genom att bidra med cirkulära system är viktigt och vi har därför signerat DLF Plastinitiativ 2025*. Vi tog ett stort steg framåt under 2019 då Svegro var först ut i branschen att byta till krukor och brätten i återvinningsbar plast. Genom att optimera förpackningen minskade vi plastmängden med 70ton/år.

*https://www.dlf.se/plastinitiativet-2025/Socialt ansvar

Svegro som arbetsgivare värderar en god arbetsmiljö högt och arbetar för jämställdhet. Att ha kollektivavtal och certifieringar inom arbetsmiljö är en självklarhet och vi var bland de allra första bolagen att certifieras inom IP Sigill Arbetsvillkor.

Vi vill att Svegros medarbetare ska vara stolta, friska och nöjda över att arbeta på Svegro. Vi arbetar utifrån Svegros gemensamt framtagna värdegrund. Att ha engagerade medarbetare som är med och bidrar i vår utveckling är viktigt för oss. Vi har en noll-vision för olyckor på arbetsplatsen.

Svegro har sedan många år tillbaka varit en viktig part för integration i det lokala samhället och vill fortsatt vara med och bidra både lokalt och tillsammans med andra intressenter.Svenskt sigill märkning

Svegro bygger en hållbar framtid med hjälp av support från Europeiska jordbruksfonden

Under 2021 investerade Svegro i en ny klimatdator med mål att minska energiåtgång, odlingssvinn samt kunna arbeta vidare med AI-teknik. Projektet har delfinansierats med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Svegro har nu förutsättningar att kunna applicera och utveckla modern styrteknik i odlingen vilket möjliggör att fortsätta vårt hållbarhetsarbete och energieffektiviseringar. Investeringen är även en del av att säkra vår framtid som en modern arbetsgivare och producent av konkurrenskraftigt svenskt livsmedel.EU-logo-jordbruksfonden-farg