fbpx
Vision och värderingar

Vision och värderingar

Svegro Växthus - Vision och Värderingar

Vår Vision

Svegro skapar svenska gröna smaker i världsklass.

Våra värderingar

Våra värderingar är något vi bär med oss och tar vara på i allt vi gör på Svegro, det är grunden för vår företagskultur. De hjälper oss att agera som ledare och medarbetare där vi är idag och på resan mot våra mål.

Nyskapande – vi är handlingskraftiga samt modiga och alla medarbetare kan påverka sin vardag. Vi bygger en innovationskultur som genomsyrar verksamheten och resulterar i effektiv produktion och hållbar tillväxt genom lönsamma produkt- och produktionsinnovationer.

Bygger relationer – vi tror på tillförlitliga och äkta relationer och samarbeten. Vi sätter kunden och konsumenten i centrum och lyssnar på deras input. Det är kul att jobba hos och med Svegro. Våra starka relationer ger förtroende och engagemang.

Långsiktiga – vi bygger hållbar tillväxt genom att ansvarsfullt tänka och agera med helhetsperspektiv vid utveckling av affärer och verksamhet. Vi bygger kompetens och testar nya riskbedömda lösningar.